Kom igång

Steg 1 – Skapa ditt konto

Skapa ditt konto här. Välj roll ”Mäklare/rådgivare” och verifiera därefter ditt mobiltelefonummer och din e-post.

Steg 2 – Skapa ditt försäljningsuppdrag

  1. Tryck på ”skapa nytt uppdrag” på första sidan.
  2. Fyll i ditt uppdragsnamn. T.ex. Industrifastighet i Malmö
  3. Ange adress. Vi använder adressen för att matcha ditt objekt med relevanta investerare. Adressen kommer inte att delas, så att du kan publicera objekt av mer konfidentiell karaktär. Ange sedan ett fastighetsnamn, förslagsvis fastighetsbeteckningen.
  4. Ange fastighetsdata. All data kommer att summeras till en teaser som du själv har möjlighet att granska och ändra vid ett senare skede. Vill du sälja en portfölj eller en fastighet som innehåller t.ex. kontor och handel kan du välja flera olika fastighetstyper.
  5. Ange prisförväntan. Prisförväntan används för att ditt objekt skall matchas med solida investerare. Prisförväntan är konfidentiell och du väljer själv om du vill kommunicera din förväntan i din teaser.
  6. Redigera teaser. I detta skede väljer du vad som skall kommuniceras i din teaser. Du har även möjlighet att välja olika taggar. Med taggarna ger du investerarna en tydligare bild av vilken typ av fastighet som skall säljas. På så sätt spar ni tid och sållar bort de aktörer som inte är relevanta.
  7. Dela teaser. Du förhandsgranskar din teaser och har möjlighet att gå tillbaka och redigera om något är fel. Innan publicering bekräftar du att ett undertecknat uppdragsavtal med fastighetsägaren finns samt att fastigheten inte har marknadsförts publikt de senaste 6 månaderna. Klicka på publicera för att dela teaser med investerarna på Propstreet.

Steg 3 – Vad händer sedan?

På ditt uppdrag samlas alla investerare för de fastigheter som du publicerat. Du väljer själv vilka kontakter som du vill ha kontakt med genom att välja, ”acceptera kontakt” eller ”inte intresserad”. Klickar du på ”acceptera kontakt” får du tillgång till investerarens kontaktuppgifter samt delar dina kontaktuppgifter med investeraren och ni kan inleda en dialog med varandra. Klickar du på ”inte intresserad” skickas en anonymiserad notis till investeraren med information om att de inte gått vidare i denna process.

Dialogen kan föras vidare direkt på Propstreet via vår chattfunktion där du kan skicka och ta emot textmeddelanden och filer från investerare som du har accepterat.