Köp fastigheter

Inom Propstreets community med över 1500 medlemmar får kommersiella fastighetsinvesterare tillgång till unika investeringsmöjligheter.

  • Investeringsmöjligheter baserade på investernas indivuduella investeringspreferenser
  • Gränsöverskridande investeringsmöjligheter – upptäck investeringsmöjligheter i Sverige, Danmark & Norge
  • Full kontroll – säkerställ att du blir inkluderad när rådgivare tillämpar en konfidentiell försäljningsstrategi

Ansök om medlemskap
(kostnadsfritt)

Ta del av teaser

Acceptera eller neka

Kontakt med rådgivare
– ta del av fastighetsdata

* Kostnadsfritt